Surat Yasin, Asmaul Husna, Ayat Kursi, Juz Amma, Contoh Surat Lamaran Kerja, dan Puisi

Tuesday, February 17, 2015

Pembahasan Hadits Tentang Nikah Tanpa Wali

Advertisement
Pembahasan Hadits Tentang Nikah Tanpa Wali diawali dengan ditemukannya hadits dalam kitab takhrǐj Maudhu`I (Bulughul Marâm) susunan al-Asqalani, Kitab Nikah no. hadits 1007 sebagai berikut :


عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّرواه أحمد والأربعة وصحّحه ابن المَدينِى والتّرمذيّ وابن حبانَ. واعلَّ بالإرسال


Artinya :`Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." Meriwayatkannya Imam Ahmad dan imam yang empat; dan mensahkannya Ibnu Al-Madini dan Tirmidzi serta Ibnu Hibban.Sebagian hadits tersebut mursal.

Berdasarkan foot noot di atas maka al-Mashâdir al-Ashliyyah dari hadits dimaksud adalah kitab Musnad Ahmad, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Nasaǐ.

Dilâlah/Tautsǐq menggunakan kitab al-Jâmi`u ash-Shâgir susunan as-Suyûthǐ dengan menggunakan kata kunci lâ nikâha, maka diperoleh petunjuk sebagai berikut :

الجامعُ الصّغير : لانكاح إلا بوَلِيّ. (حم-4.ك) (5) (صح): لأحمد فى مسنده ولأبى داود وللنسائي والترمذي ولابن ماجه وللحاكم فى مستدركه كلهم عن أبي موسى. ولابن ماجه عن ابن عباس حديث صحيح. (المجلد الثانى, 751, دار الفكر)

Berdasarkan petunjuk tadi, maka Al-Mashâdir Al-Ashliyyah dari hadits di atas adalah: Musnad Ahmad, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan an-Nasâi serta Hakim dalam kitab Mustadraknya.

Dilâlah/Tautsǐq lebih lanjut adalah menggunakan Al-Mu`jamu Al-Fahras susunan Dr. A.J Mansinck dengan menggunakan kata waliyyun. Dalam kitab tersebut terdapat petunjuk :

معجم الفهرس : لانكاح إلا بوليّ. (خ. نكاح 36. د. نكاح 19. ت نكاح 14. جه نكاح 15. دى نكاح 11. حم 1,259, 4, 394, 413, 418, 6, 36). (المجلد السابع, 331, دار الفكر).

Berdasarkan petunjuk tadi, maka al-Mashâdir Al-Ashliyyah dari hadits di atas adalah : Shahǐh Bukhori, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Mâjah, Sunan Ad-Dârimǐ, dan Musnad Ahmad.

Dilâlah/Tautsǐq berikutnya adalah cek dan ricek berdasarkan CD hadits sembilan imam (Kutubu at-Tis`ah).Diawali dengan membuka program CD hadits Sembilan Imam.Langkah kedua adalah dengan mengklik nama-nama sembilan imam satu persatu; langkah ketiga adalah mengklik tentang kitab nikah disetiap imam dan mencari fashal tentang kitab nikah tanpa wali.Langkah selanjutnya adalah mengcopy syarah hadits beserta terjemahnya di setiap imam.Langkah selanjutnya adalah melihat takhrǐj hadits berdasarkan rawinya.Terakhir adalah menutup aplikasi CD hadits Sembilan Imam. Dalam Cd hadits sembilan Imam dijelaskan bahwa hadits ini terdapat dalam :

§ kitab Sunan Tirmidzi, Kitab Nikah hadits no. 1020. 
Sunan Ibnu Majah, Kitab Nikah no. hadits 1871 
Sunan Ad-Darimi no. hadits 2087 dan 2088 
Musnad Ahmad, Kitab Nikah no. hadits18697, 18878, 18911 

Berdasarkan petunjuk tadi, maka al-Mashâdir Al-Ashliyyah dari hadits di atas adalah : Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Mâjah, Sunan Ad-Dârimǐ, dan Musnad Ahmad.

Rekapitulasi Mashâdir al-Ashliyyah dari hadits di atas adalah sebagai berikut :

N0 
Dilâlah/Tautsǐq 
Al-Mashâdir Al-Ashliyyah 


1 Bulughul Marâm 
Musnad Ahmad, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzǐ, Sunan Nasaǐ, Sunan Ibnu Mâjah 

2 Jami`u ash-Shâgir 
Musnad Ahmad, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan an-Nasâi serta Hakim dalam kitab Mustadraknya. 

3 Mu`jamu al-Fahras 
Shahǐh Bukhori, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Mâjah, Sunan Ad-Dârimǐ, dan Musnad Ahmad. 

4 CD Kutub at-Tis`ah 
Shahih Bukhori, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Mâjah, Sunan Ad-Dârimǐ, dan Musnad Ahmad. 

Dengan demikian al-Mashâdir al-Ashliyyah secara keseluruhan adalah :
1. Shâhih Bukhâri, 
2. Musnad Ahmad, 
3. Sunan Abu Daud, 
4. Sunan Tirmidzi, 
5. Sunan Ibnu Mâjah, 
6. Mustadrak Hâkim dan
7. Sunan Ad-Darǐmǐ.
Facebook Twitter Google+
 
Back To Top