Tempatnya Menulis dan Berbagi Informasi Menarik

Kamis, 12 November 2015

Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah | SK Pengangkatan Kepala Sekolah

Advertisement
Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah- merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh ketua Yayasan tentang pengangkatan Kepala Sekolah yang baru. Jika anda ingin melihat bagaimana contohnya berikut ini kami sertakan di bawah ini :


YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
ASYSYIFA

Jl. Lengkong Sindangraja Jamanis Tasikmalaya Kode Pos 46175
 

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
ASYSYIFA SINDANGRAJA JAMANIS TASIKMALAYA
Nomor : 026/YPI-ASY/X/2015
Tentang
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
MADRASAH IBTIDAIYAH SINDANGRAJA JAMANIS TASIKMALAYA
Menimbang  
:
  1. Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan tentang habisnya masa jabatan Ibu Elis Nurhayati, S.Pd.I sebagai Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sindangraja Jamanis Tasikmalaya
  2. Bahwa perlu adanya keberlangsungan kepemimpinan di kepengurusan tersebut agar tidak terjadi fakum.
Mengingat
:
Dst.Memperhatikan
:
Hasil musyawarah Pengurus Yayasan dan Komite pada hari Senin, 21 September 2015MEMUTUSKAN

Menetapkan
:

Pertama
:
MENETAPKAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH MADRASAH IBTIDAIYAH SINDANGRAJA JAMANIS TASIKMALAYA
Kepada :
Nama                 : SALMAN ALFARISI, S.Pd.I 
NIP./NUPTK       : 7149753655200033
Pangkat/Gol.      : -
Tempat, Tgl Lahir: Tasikmalaya, 17 Agustus 1975
Pendidikan Terakhir   : S-1
Jabatan          : Kepala Madrasah  Sindangraja 

Kedua
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan. 

Ketiga
:
Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan


Ditetapkan di                 : Sindangraja
Pada Tanggal                : 1 Oktober 2015
Ketua YPI Asysyifa,


KH. A L I Y U D I N

Tembusan disampaikan kepada Yth.

  1. Komite MIS Sindangraja
  2. Kepala MIS Sindangraja
  3. Yang bersangkutan
  4. Arsip
Demikan contoh surat pengangkatan kepala Sekolah ini semoga bermanfaat.

Facebook Twitter Google+
 
Back To Top