Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah | SK Pengangkatan Kepala Sekolah Februari 2024

Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah– merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh ketua Yayasan tentang pengangkatan Kepala Sekolah yang baru. Jika anda ingin melihat bagaimana contohnya berikut ini kami sertakan di bawah ini :


YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
ASYSYIFA

Jl. Lengkong Sindangraja Jamanis Tasikmalaya Kode Pos 46175
 
SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
ASYSYIFA SINDANGRAJA JAMANIS TASIKMALAYA
Nomor : 026/YPI-ASY/X/2015
Tentang
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
MADRASAH IBTIDAIYAH SINDANGRAJA JAMANIS TASIKMALAYAMenimbang  
:
  1. Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan tentang habisnya masa jabatan Ibu Elis Nurhayati, S.Pd.I sebagai Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sindangraja Jamanis Tasikmalaya
  2. Bahwa perlu adanya keberlangsungan kepemimpinan di kepengurusan tersebut agar tidak terjadi fakum.
Mengingat
:
Dst.
Memperhatikan
:
Hasil musyawarah Pengurus Yayasan dan Komite pada hari Senin, 21 September 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
Pertama
:
MENETAPKAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH MADRASAH IBTIDAIYAH SINDANGRAJA JAMANIS TASIKMALAYA
Kepada :
Nama                 : SALMAN ALFARISI, S.Pd.I 
NIP./NUPTK       : 7149753655200033
Pangkat/Gol.      : –
Tempat, Tgl Lahir: Tasikmalaya, 17 Agustus 1975
Pendidikan Terakhir   : S-1
Jabatan          : Kepala Madrasah  Sindangraja 
Kedua
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan. 
Ketiga
:
Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
Ditetapkan di                 : Sindangraja
Pada Tanggal                : 1 Oktober 2015
Ketua YPI Asysyifa,
KH. A L I Y U D I N
Tembusan disampaikan kepada Yth.

  1. Komite MIS Sindangraja
  2. Kepala MIS Sindangraja
  3. Yang bersangkutan
  4. Arsip

Demikan contoh surat pengangkatan kepala Sekolah ini semoga bermanfaat.

close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==