Surat Laporan Jamkesmas/BPJS Februari 2024

Surat Laporan  Jamkesmas/BPJS

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CISAYONG
JL RAYA CISAYONG NO 124 TELP (0265)420832 TASIKMALAYA 46153

===================================

           S
Nomor   : 800 / PKM /       / 2010

Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, dengan ini menugaskan kepada          :
Nama                                    :
NIP                                       :
Jabatan                                 :
Pangkat / Golongan                :
Untuk melaksanakan tugas       :
Selama                                  :
Tanggal                                 :
Daerah yang dikunjungi          :
 Asep Mulyana, A.Md
198309012009021002
Sanitarian
Pengatur Tk.I / II.c
Laporan  Jamkesmas
1 (satu) Hari
02 Maret 2010
DKK Tasikmalaya

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab
Cisayong,  01 Maret  2010
Kepala UPTD Puskesmas
Kecamatan Cisayong


Asep Suryadi, SKM
NIP : 196501091993031


close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==