Surat izin tempat Kegiatan BEM REMA Universitas Pendidikan Indonesia April 2024


BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KAMPUS TASIKMALAYA
Jalan Dadaha No. 18 Telp. (0265) 331860 Tasikmalaya 46115

Tasikmalaya, 17 April  2009
Nomor       : 01/PAN-P2M/BEM-XVIII/X/2009
Lampiran   : –
Perihal       Permohonan Izin

Yth. Kepala SDN
di
Tempat

Assalamu’alaikum w. w.
Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan limpahan rahmat hidayah Allah SWT, Amin.

Sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat(P2M) BEM REMA Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya, yang salah satu kegitannya yaitu Bakti Pendidikan maka kami mohon izin kepada BapakIbu guru untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tersebut, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:
tanggal      2 Mei 2009
waktu        : pukul 08.30 s.d selsesai

Demikian surat permohonan izin  ini kami sampaikan. Semoga BapakIbu guru untuk Wassalamu’alaikum w. w.

Ketua Pelaksana,


Agus Rizalul Arifin
NIM. 0601088

Sekretaris Kegiatan,
Neng Deva Nurul Fauziah
NIM. 0601583

Mengetahui / Menyetujui :
Gubernur BEM REMA UPI Kampus Tasikmalaya,


Taopik Rahman
NIM. 0601129
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==