Contoh Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Sekolah | SK Pemberhentian Kepala Sekolah Juni 2024

Contoh SK Pemberhentian Kepala Sekolah– adalah surat yang berisi keputusan ketua yayasan tentang pemberhentia kepala sekolah/ madarasah. Berikut ini kami sampaikan contoh surat keputusan yayasan tentang pemberhentian kepala Sekolah/Madarasah

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
ASYSYIFA
Jl. Lengkong Sindangraja Jamanis Tasikmalaya Kode Pos 46175

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
ASYSYIFA SINDANGRAJA JAMANIS TASIKMALAYA
Nomor : 025/YPI-ASY/X/2015
Tentang
PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

MADRASAH IBTIDAIYAH SINDANGRAJA JAMANIS TASIKMALAYA

Menimbang  
:
  1. Berdasarkan habisnya masa jabatan Ibu Elis Nurhayati, S.Pd.I sebagai Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sindangraja Jamanis Tasikmalaya
  2. Bahwa perlu adanya keberlangsungan kepemimpinan di kepengurusan tersebut agar tidak terjadi fakum.
Mengingat
:
Dst.
Memperhatikan
:
Hasil musyawarah Pengurus Yayasan dan Komite pada hari Senin, 21 September 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
Pertama
:
MEMBERHENTIKAN KEPALA SEKOLAH MADRASAH IBTIDAIYAH SINDANGRAJA JAMANIS TASIKMALAYA
Kepada :
Nama                        : ELIS NURHAYATI, S.Pd.I  
NIP.                           : 19700320 200501 2005         
Pangkat/Gol.             : Guru Muda,III/c
Tempat, Tgl Lahir      : Tasikmalaya, 20 Maret 1970
Pendidikan Terakhir  : S-1
Jabatan                     : Kepala Madrasah 
Kedua
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan. 
Ketiga
:
Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
Ditetapkan di                 : Sindangraja
Pada Tanggal                     : 1 Oktober 2015
Ketua YPI Asysyifa,

 
KH. A L I Y U D I N
     
 Tembusan disampaikan kepada Yth.

  1.     Komite MIS Sindangraja
  2.     Kepala MIS Sindangraja
  3.     Yang bersangkutan
  4.     Arsip

Demikian Semoga contoh SK pemberhentian kepala sekolah ini bermanfaat untuk anda yang membutuhkannya.

close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==