Contoh Surat Kuasa yang Baik dan Benar Juni 2024

Contoh Surat Kuasa yang Baik dan Benar – Surat kuasa adalah sebuah surat yang berisi pemberian sebuiah wewenang untuk melaksanakan atau menindaklanjuti sebuah kegiatan dari pemberi kuasa pada penerima kuasa yang dibuktikan secara tertulis dan disahkan oleh kedua pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan dibubuhi sebuah materai.

Macam- Macam Surat Kuasa
  1. Surat Kuasa Perorangan adalah surat kuasa yang ditulis seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dari pemberi kuasa. Contoh: surat kuasa untuk mengambil ijazah, dana pensiun dll
  2. Surat Kuasa Kedinasan adalah surat kuasa yang ditulis oleh sebuah instansi/perusahaan  yang diberikan kepada karyawannya untuk melaksanakantugas instansi.
  3. Surat Kuasa Istimewa adalah surat kuasa yang ditulis oleh seseorang untuk diberikan kepada kepada pihak lain, misalnya kuasa hukum dalam menyelesaikan suatu kasus di pengadilan.

SURAT KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini, 
Nama    
Pekerjaan  
Alamat  

: Ervina Tsamrotul Puadah
: Pensiunan Karyawan PT. PERTAMINA
: Jalan Perjuangan  No 40 RT 1RW 02 Tasikmalaya


Dengan ini memberikan kuasa kepada
Nama    
Pekerjaan  
Alamat  

: Indra Perdana
: Guru
: Jalan Nagrak Jamanis Tasikmalaya


Diberikan kuasa untuk  Mengambil uang pensiun bulan Januari 2015 di PT. POS INDONESIA UNIT TASIKMALAYA

Surat kuasa ini diberikan karena saya sedang sakit dan tidak bisa mengambil sendiri.  
Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima kuasaIndra Perdana
Tasikmalaya, 04 Januari 2015
Yang memberi Kuasa


   Ervina Tsamrotul Puadah


SURAT KUASA PENGAMBILAN GAJI PENSIUN
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama              
Tempat/Tgl. Lahir
NO KTP/SIM
Alamat                            
: Siti Nurbaya
: Tasikmalaya, 29 Juni 2015
: 3303035535000
: Kp. Tonjong Desa Sindangraja
  Kec. Jamanis, Tasikmalaya
  
Dengan ini Memberikan kuasa kepada :
Nama              
Tempat/Tgl. Lahir
NO KTP/SIM
Alamat                            
: Rijal Habibulloh
: Tasikmalaya, 15 Juli 2000
: 3402171555565
: Perum Indah Permai Blok C 15  
  RT/RW 02/05 Tasikmalaya
                                       
Untuk Pengurusan dan Pengambilan  Gaji Pensiun di PT. POS Indonesia unit Rajapolah. 
 Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
                                                                             

                                                                         Tasikmalaya,  Maret 2015
Penerima Kuasa                                                       Pemberi Kuasa

                                                                                     Meterai 6.000,-

Rijal Habibulloh                                                         Siti Nurbaya
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==